top of page
Educational Toys

O nama

Današnji Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad, osnovan je 10.02.1972. godine skupštinskom odlukom, pod nazivom R.O. Predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja OOUR-a Dječiji vrtić "25. Maj", tadašnji Bosanski Novi. 

1996. godine Dječiji vrtić mjenja naziv u JU Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad.

Krajem 2015. godine osnovana je organizaciona jedinica Dječijeg vrtića "Pčelica Maja" Svodna. Organizaciona jedinica je smještena u prostorijama JU OŠ "Dragan Vujanović u Svodni.

Healthy Food

Pravilna ishrana, njega, preventivno-zdravstvene i socijalna zaštita su osnov pravilnog razvoja svakog djeteta.

Concrete Wall

Organizacija rada

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece "Pčelica Maja" Novi Grad radi po cjelovitom razvojnom programu vaspitnog obrazovnog rada, specijalizovanom programu i programu pripreme djece u godini pred polazak u školu.

Vrata našeg vrtića otvorena su svakodnevno pet dana u sedmici, u periodu od 06:30 do 15:30 časova.

Vrtić radi sa upisanih preko 100 djece raspoređenih u pet vaspitnih grupa, uklјučujući i našu organizacionu jedinicu u Svodni i to:

1. jaslička grupa,

2. vrtićka grupa od 3-4 godine,

3. vrtićka grupa od 4-5 godina,

4. vrtićka grupa od 5-6 godina i 

5. mješovita vrtićka grupa u Svodni.

U vrtiću je trenutno zaposleno 17 radnika, dok se vaspitno obrazovni rad se realizuje prema programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja određenog od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

bottom of page